AS004507

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004507
Nội dung :

Thượng tá Nguyễn Duy Thắng - Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ PA03, Công an thành phố tập huấn Luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo và toàn thể cán bộ công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày chụp : 08-02-2022
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại