AS004556

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004556
Nội dung :

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Thị Hiên trao đổi với các các hộ nuôi ong trong khuôn khổ Hội thảo triển khai các nhiệm vụ Hỗ trợ quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Cát Bà xanh” cho sản phẩm mật ong Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng

Ngày chụp : 10-05-2022
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại