AS004557

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004557
Nội dung :

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Thị Hiên phát biểu tại hội thảo Hỗ trợ quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể “Gà Trân Châu - Đặc sản Cát Bà - Hải Phòng” cho sản phẩm gà Liên Minh, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng

Ngày chụp : 10-05-2022
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại