AS004558

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004558
Nội dung :

Đại diện hộ chăn nuôi Gà Trân Châu phát biểu tại hội thảo Hỗ trợ quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể “Gà Trân Châu - Đặc sản Cát Bà - Hải Phòng” cho sản phẩm gà Liên Minh, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng

Ngày chụp : 10-05-2022
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại