AS004564

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004564
Nội dung :

Một hộ dân sản xuất chả cá chày xã Đại Hợp phát biểu ý kiến tại Hội nghị triển khai dự án Hỗ trợ quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm “Chả cá Chày Đại Hợp, đặc sản xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng”

Ngày chụp : 17-05-2023
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại