AS004624

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004624
Nội dung :

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Trần Quang Tuấn chụp ảnh lưu niệm với Ban chấp hành Chi bộ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội Chi bộ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày chụp : 11-06-2022
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại