AS004654

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004654
Nội dung :

Quang cảnh Hội nghị tư vấn phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ “Nghiên cứu đánh giá sụt đất, nứt đất gây ảnh hưởng đến các công trình dân sinh trên địa bàn huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng, đề xuất giải pháp phòng tránh giảm nhẹ thiệt hại”.

Ngày chụp : 20-05-2023
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại