AS004657

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004657
Nội dung :

Quang cảnh Hội nghị tư vấn phê duyệt thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp thành phố “Đánh giá thực trạng và đề xuất quy trình phòng tránh tác hại do dòng chảy xiết xảy ra tại một số bãi tắm trên địa bàn thành phố Hải Phòng”.

Ngày chụp : 12-01-2022
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại