AS004672

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004672
Nội dung :

Bà Phạm Thị Sen Quỳnh - Phó Giám đốc Sở KH&CN chủ trì Hội nghị tư vấn thuyết minh đề tài Nghiên cứu chế tạo thiết bị IoT và xây dựng phần mềm ứng dụng phù hợp theo dõi từ xa nhịp tim và huyết áp của bệnh nhân tim mạch tại Hải Phòng

Ngày chụp : 12-09-2022
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại