AS004736

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004736
Nội dung :

Quang cảnh tại Hội nghị tư vấn phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ khoa học cấp thành phố “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tạo hình thân đốt sống bằng xi măng sinh học trong điều trị xẹp thân đốt sống do loãng xương tạiHải Phòng”

Ngày chụp : 20-06-2023
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại