AS004737

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004737
Nội dung :

Đại diện Ban chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo thuyết minh đề tàitại Hội nghị tư vấn phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ khoa học cấp thành phố “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tạo hình thân đốt sống bằng xi măng sinh học trong điều trị xẹp thân đốt sống do loãng xương tạiHải Phòng”

Ngày chụp : 20-06-2023
Tác giả : 26/12/2022
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại