AS004741

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004741
Nội dung :

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Quang Tuấn trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong hoạt động khoa học và công nghệ năm 2022 tại “Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023”

Ngày chụp : 20-06-2023
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại