AS004761

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004761
Nội dung :

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Quang Tuấn chủ trì Hội nghị tư vấn, phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố "Triển khai mô hình xử lý nước và tạo cảnh quan sinh thái bằng thực vật thuỷ sinh cho một số hồ tại thành phố Hải Phòng"

Ngày chụp : 21-06-2023
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại