AS004891

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004891
Nội dung :

Lãnh đạo 02 Sở tiến hành ký kết dưới sự chứng kiến của đại diện các bộ, ngành liên quan tại Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác hữu nghị về KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp và năng lượng tái tạo giữa Sở KH&CN thành phố Hải Phòng và Sở Công nghiệp năng lượng tỉnh Jeollanam, Hàn Quốc 

Ngày chụp : 23-02-2024
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại