AS004986

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004986
Nội dung :

Đại diện các tổ chức, cá nhân tham gia đăng ký tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ “Hỗ trợ quản lý, khai thác và phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm chủ lực, đặc sản, sản phẩm làng nghề năm 2023” phát biểu tại Hội đồng.

Ngày chụp : 25-03-2024
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại