Chuyên mục

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến:  6033
Hôm nay:  2000
Tổng truy cập:  1,065,015

TỔ CHỨC KH&CN THUỘC SỞ

Tin chuyên mục : Tin hoạt động

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023 15/02/2023

Chiều ngày 9/2/2023, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVCNLĐ) năm 2023 nhằm tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2022, chỉ ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2023. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan thành phố; Phạm Thị Thơ, Chủ tịch Công đoàn viên chức thành phố cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở KH&CN.

Văn phòng Sở được trao tặng cờ thi đua của Uỷ ban nhân dân thành phố.

Hội nghị được nghe dự thảo báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVCNLĐ cơ quan, thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, quy chế dân chủ; Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Theo đó, năm 2022, bám sát chủ trương, định hướng của Chính phủ, Bộ KH&CN và thành phố, hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo Hải Phòng đã có nhiều chuyển biến tích cực: Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hoạt động phát triển KH&CN và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố; Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã bám sát và thực hiện có hiệu quả những định hướng lớn đề ra; Hoạt động phát triển thị trường KH&CN và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã đi vào chiều sâu, trở thành điểm sáng trong vùng đồng bằng sông Hồng (Vùng), thu hút được sự quan tâm của cộng đồng và sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố và các địa phương trong Vùng; Thông tin KH&CN tổ chức tuyên truyền sâu rộng, có nhiều điểm mới, nổi bật; Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số dần đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, có hiệu quả… Việc thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan Sở KH&CN và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tiếp tục được quan tâm, tạo sức mạnh tập thể to lớn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, nâng cao ý thức kỷ luật, chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, thể hiện nếp sống văn hóa nơi công sở.... Phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến được chú trọng. Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân đã góp phần phát huy dân chủ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị…Tuy vậy, vẫn còn một số hạn chế như: một số nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch công tác năm chưa đạt kết quả cao; một bộ phận công chức, viên chức chưa phát huy hết năng lực, vai trò...

Hội nghị cũng chỉ ra phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu phấn đấu và các biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2023, cụ thể như: Tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Sở và các đơn vị thuộcSở; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 16/5/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIV và Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 25/7/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ, giải pháp phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Đẩy mạnh triển khai các chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp; Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu, vừa là động lực, vừa là mục tiêu quan trọng nâng cao vai trò quản lý nhà nước; Tăng cường tiềm lực về KH&CN, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố có chiều sâu…; Phát huy tính tích cực, chủ động của Ban thanh tra nhân dân; Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ nhằm phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức, người lao động; đẩy mạnh hơn nữa phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến…

Với những kết quả đạt được trong năm 2022, 01 đơn vị thuộc Sở đã vinh dự được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng cờ thi đua và 02 đơn vị được công nhận Tập thể lao động xuất sắc; 22 cá nhân được Giám đốc Sở công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 15 tập thể và 42 cá nhân được Giám đốc Sở tặng Giấy khen.

Ông Trần Quang Tuấn - Giám đốc Sở KH&CN trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Trên cơ sở nội dung các báo cáo, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 của ngành. Các ý kiến đều cơ bản nhất trí với dự thảo các báo cáo được trình bày tại Hội nghị và nhấn mạnh: sự nỗ lực, tính chủ động sáng tạo, tinh thần đoàn kết của các đồng chí lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn Sở đã giúp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022. Bên cạnh đó, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ công chức, viên chức, người lao động đã từng bước được nâng cao.

Hội nghị cũng nghe dự thảo các quyết định của Giám đốc Sở giao kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023 cho các phòng, đơn vị. Qua đó, nhằm phát động, thúc đẩy tính tích cực, chủ động trong triển khai thực hiện kế hoạch, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2023 trong toàn Sở. Trong khuôn khổ Hội nghị diễn ra Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2023 giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở./.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua.  

Vũ Thành

Nguồn: http://hpstic.vn/

Quản trị hệ thống tra cứu

 
 

DỮ LIỆU CÁC TRƯỜNG, VIỆN