Chuyên mục

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến:  21
Hôm nay:  22
Tổng truy cập:  31,542

TỔ CHỨC KH&CN THUỘC SỞ

Tin chuyên mục : Tin hoạt động

Mạng lưới Thông tin KH&CN Hải Phòng tham gia lớp tập huấn Nghiệp vụ Thông tin và Thống kê KH&CN 30/08/2017

Nhằm nâng cao năng lực thông tin, thống kê KH&CN cũng như phát triển các dịch vụ thông tin KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Trung tâm Thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng – tổ chức đầu mối của Mạng lưới thông tin KH&CN Hải Phòng vừa tổ chức kết nối cho các thành viên Mạng lưới tham gia lớp tập huấn “Nghiệp vụ Thông tin và Thống kê KH&CN” tại Lâm Đồng từ ngày 21-25/8/2017.

Một nhóm thành viên Mạng lưới Thông tin KH&CN Hải Phòng tham gia lớp tập huấn

Tại đây, các thành viên Mạng lưới được tập huấn về Cách mạng công nghiệp 4.0; Triển khai đề án Hệ tri thức Việt số hóa; Quản lý nhà nước về hoạt động thông tin KH&CN và hướng dẫn tổ chức thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN; Giới thiệu chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII), chỉ số cạnh tranh toàn cầu (GCI) và Kỹ năng quản lý, khai thác và phát triển nguồn lực thông tin KH&CN ở địa phương. Đây là những nội dung quan trọng, bám sát và cập nhật những thông tin mới nhất phục vụ công tác thông tin và thống kê về KH&CN hiện nay.

Trong khuôn khổ khóa tập huấn, kinh nghiệm về việc thực hiện và triển khai hoạt động nghiệp vụ, dịch vụ thông tin và thống kê KH&CN tại các địa phương được các học viên đến từ 20 tỉnh, thành trao đổi, thảo luận sôi nổi.

Nguồn http://hpstic.vn

Quản trị hệ thống tra cứu

 
 

DỮ LIỆU CÁC TRƯỜNG, VIỆN