Chuyên mục

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến:  47
Hôm nay:  135
Tổng truy cập:  349,492

TỔ CHỨC KH&CN THUỘC SỞ

Tin chuyên mục : Tin hoạt động

Phát triển nhân lực KH&CN biển theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị 29/11/2021

        Sáng 26/11, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Phát triển nhân lực KH&CN biển theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị” theo hình thức trực tiếp và trực tuyến - kết nối đa nền tảng trên Zoom và Youtube. Đồng chủ trì hội thảo là TS. Trần Quang Tuấn - Giám đốc Sở KH&CN và PGS.TS. Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Tham dự hội thảo, về phía Trung ương, có đại diện Viện Kinh tế Việt Nam - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Viện nghiên cứu và phát triển Vùng và các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội...; Về phía thành phố Hải Phòng có lãnh đạo các viện nghiên cứu, trường đại học, sở, ban, ngành và doanh nghiệp liên quan...

Giám đốc Sở KH&CN Trần Quang Tuấn phát biểu khai mạc tại hội thảo.

Nhân lực KH&CN biển ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng. Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định rõ quan điểm: “Hải Phòng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của cả nước, sớm trở thành thành phố công nghiệp gắn với cảng biển phát triển hiện đại, thông minh, bền vững với những ngành mũi nhọn như kinh tế biển, cơ khí chế tạo, chế biến, điện tử, dịch vụ logistics, khoa học và công nghệ biển”.

TS. Trần Quang Tuấn - Giám đốc Sở KH&CN và PGS.TS. Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đồng chủ trì hội thảo.

Trên địa bàn Hải Phòng hiện có 19 tổ chức KH&CN lĩnh vực biển và môi trường biển, trong đó có 01 trường đại học (Đại học Hàng hải Việt Nam) và 03 viện nghiên cứu lớn của Trung ương (Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Viện Nghiên cứu Hải sản và Viện Y học biển). 4  viện, trường này cũng là các đơn vị tập hợp được đội ngũ cán bộ KH&CN biển lớn và tinh túy nhất của thành phố với trên 60 giáo sư, phó giáo sư; gần 250 tiến sĩ và tiến sĩ khoa học; 630 thạc sĩ. Bên cạnh đó, còn một số lượng không nhỏ cán bộ KH&CN biển hoạt động tại các tổ chức KH&CN, các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp,… Đây là vốn quý để phát triển KH&CN và các ngành kinh tế biển của thành phố. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hiện nay, đội ngũ cán bộ KH&CN biển của thành phố vẫn hạn chế về số lượng, chưa hoàn chỉnh về cơ cấu chuyên môn, chất lượng chưa đồng đều; do đó, nhân lực khoa học và công nghệ biển chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu để Hải Phòng “trở thành trung tâm quản lý, nghiên cứu, phát triển KH&CN biển của cả nước”.

Hội thảo nhận được nhiều báo cáo tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học của các các viện nghiên cứu, trường đại học, các sở, ban, ngành... Tại phần thảo luận, các đại biểu đã trao đổi làm rõ vai trò, ý nghĩa nhân lực KH&CN biển; đồng thời nhìn nhận, đánh giá đúng thực trạng và đề xuất những giải pháp phát triển nhân lực KH&CN biển, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của thành phố.

PGS.TS. Lê Quốc Tiến - Thành uỷ viên, Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND thành phố phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo cũng đặt ra yêu cầu với thành phố trong bối cảnh hiện nay là phát triển nguồn nhân lực biển chất lượng cao phù hợp với nhu cầu thị trường; có cơ chế, chính sách đặc biệt thu hút nhân tài, từng bước hình thành đội ngũ các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia đạt trình độ quốc tế; nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển mạng lưới cơ sở đào tạo nguồn nhân lực biển đạt trình độ tiên tiến trong khu vực, có chuyên môn sâu về biển và đại dương…

GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải - Chủ nhiệm chương trình KH&CN phục vụ quản lý hải đảo và phát triển kinh tế biển (Chương trình KC.09) tham luận trực tuyến tại hội thảo.

Kết luận tại hội thảo, TS.Trần Quang Tuấn - Giám đốc Sở KH&CN nêu rõ một số giải pháp phát triển nhân lực khoa học và công nghệ biển: (1) Cần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân, các nhà nghiên cứu và quản lý về vai trò của KH&CN biển nói chung và nhân lực KH&CN biển nói riêng; (2) Phát triển nhân lực KH&CN biển phải gắn với chuyển đổi số trong bối cảnh mới; (3) Cần đưa ra dự báo về nhu cầu nguồn nhân lực cho các ngành kinh tế biển, xác định thay đổi cơ cấu việc làm, từ đó sẽ có cơ chế chính sách mới, đặc thù và phù hợp phát triển nhân lực KH&CN biển; (4) Nâng cao trách nhiệm, vai trò của Sở Khoa học và Công nghệ, của các viện nghiên cứu, trường đại học, đặc biệt là các viện, trường nghiên cứu về khoa học và công nghệ biển; (5) Nghiên cứu về phát triển KH&CN biển phải gắn với tính ứng dụng và đáp ứng yêu cầu, mục tiêu phát triển của thành phố; (6) Cần tăng cường, mở rộng hợp tác, trong đó chú trọng hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các cơ quan quản lý và các đơn vị nghiên cứu, các trường đại học để tăng cường cho công tác nghiên cứu KH&CN biển, từ đó sẽ làm cơ sở, động lực để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực KH&CN cho thành phố. Những giải pháp sẽ góp phần làm căn cứ để thành phố xây dựng chiến lược phát triển nhân lực KH&CN biển trong thời gian tới..../.

Nguyễn LưuQuản trị hệ thống tra cứu

 
 

DỮ LIỆU CÁC TRƯỜNG, VIỆN