Các lĩnh vực

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến:  4
Hôm nay:  7
Tổng truy cập:  64,646

TỔ CHỨC KH&CN THUỘC SỞ

Chi tiết đề tài kết quả nghiên cứu

T.viên mạng lưới:
Đại học Hải Phòng
Tên báo cáo:
Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Chi nhánh bưu chính Viettel Hải Phòng
Cơ quan chủ trì:
Trường Đại học Hải Phòng
Cơ quan chủ quản:
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cấp quản lý đề tài:
N/A
Chủ nhiệm đề tài:
Lê Thanh Hằng
Lĩnh vực quản lý:
Khoa học xã hội
Thời gian bắt đầu:
01/01/2019
Thời gian kết thúc:
01/06/2019
Năm viết báo cáo:
2019
Nơi viết báo cáo:
Hải Phòng
Số trang:
88
Tóm tắt:
Đánh giá thực trạng tình hình chăm sóc khách hàng tại Chi nhánh Bưu chính Viettel Hải Phòng giai đoạn 2014 - 2018. Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ sóc khách hàng tại Chi nhánh Bưu chính Viettel Hải Phòng
Từ khoá:
Dịch vụ chăm sóc khách hàng
Nơi lưu trữ:
Thư viện Đại học Hải Phòng

Quản trị hệ thống tra cứu

 
 

DỮ LIỆU CÁC TRƯỜNG, VIỆN