Các lĩnh vực

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến:  18
Hôm nay:  19
Tổng truy cập:  31,539

TỔ CHỨC KH&CN THUỘC SỞ

Chi tiết đề tài kết quả nghiên cứu

T.viên mạng lưới:
Trung tâm thông tin KH&CN
Tên báo cáo:
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các xã phục vụ xây dựng nông thôn mới ở Hải Phòng
Cơ quan chủ trì:
Trường Đại học Hải Phòng
Cơ quan chủ quản:
UBND Thành phố Hải Phòng
Cấp quản lý đề tài:
Tỉnh, thành phố
Chủ nhiệm đề tài:
Vũ Thị Loan
Lĩnh vực quản lý:
Khoa học xã hội
Thời gian bắt đầu:
06/01/2013
Thời gian kết thúc:
03/01/2017
Năm viết báo cáo:
2017
Nơi viết báo cáo:
Hải Phòng
Số trang:
Tóm tắt:
Tiến hành đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các xã ở Hải Phòng. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các xã phục vụ xây dựng nông thôn mới Hải Phòng: Tăng cường nhân thực về nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thông chính trị các xã cho đội ngũ chính quyền cơ sở; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thông chính trị các xã: hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ, phương thức hoạt động và biện pháp; Tăng cường sự phối hợp có hiệu quả giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị; Đảm bảo các điều kiện để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị
Từ khoá:
Hệ thống chính trị, Hoạt động chính trị, Xã, Nông thôn mới
Nơi lưu trữ:
Trung tâm Thông tin KH&CN TP Hải Phòng/BC00435

Quản trị hệ thống tra cứu

 
 

DỮ LIỆU CÁC TRƯỜNG, VIỆN