Các lĩnh vực

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến:  22
Hôm nay:  23
Tổng truy cập:  31,543

TỔ CHỨC KH&CN THUỘC SỞ

Chi tiết đề tài kết quả nghiên cứu

T.viên mạng lưới:
Đại học hàng hải Việt Nam
Tên báo cáo:
Nghiên cứu định hướng phát triển sản phẩm, thị trường xuất khẩu, những yêu cầu đặt ra đối với ngành dịch vụ hàng hải của thành phố Hải Phòng đến năm 2010 / Trịnh Trọng Hùng; Nghd.: TS. Đan Đức Hiệp
Cơ quan chủ trì:
Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm
Cơ quan chủ quản:
UBND Thành phố Hải Phòng
Cấp quản lý đề tài:
N/A
Chủ nhiệm đề tài:
Trịnh Trọng Hùng;
Lĩnh vực quản lý:
Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Thời gian bắt đầu:
09/12/2007
Thời gian kết thúc:
12/12/2007
Năm viết báo cáo:
2007
Nơi viết báo cáo:
Số trang:
Tóm tắt:
Thực trạng hoạt động xuất khẩu của thành phố Hải phòng giai đoạn 2001 - 2006. Định hướng phát triển sản phẩm, thị trường xuất khẩu và những yêu cầu đặt ra đối với ngành dịch vụ hàng hải của thành phố Hải phòng
Từ khoá:
Phát triển sản phẩm; Thị trường xuất khẩu; Ngành dịch vụ hàng hải
Nơi lưu trữ:
Phòng Sau Đại học.2.SDH/LA 00638

Quản trị hệ thống tra cứu

 
 

DỮ LIỆU CÁC TRƯỜNG, VIỆN