Các lĩnh vực

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến:  30
Hôm nay:  31
Tổng truy cập:  31,551

TỔ CHỨC KH&CN THUỘC SỞ

Chi tiết đề tài kết quả nghiên cứu

T.viên mạng lưới:
Đại học hàng hải Việt Nam
Tên báo cáo:
Nghiên cứu độ bền kết cấu kè tấm bê tông mảng mềm / Phạm Văn Lập; Nghd.: TS. Đào Văn Tuấn
Cơ quan chủ trì:
Tổng công ty CNTT Bạch Đằng
Cơ quan chủ quản:
UBND Thành phố Hải Phòng
Cấp quản lý đề tài:
N/A
Chủ nhiệm đề tài:
Phạm Văn Lập;
Lĩnh vực quản lý:
Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Thời gian bắt đầu:
09/12/2006
Thời gian kết thúc:
12/12/2006
Năm viết báo cáo:
2006
Nơi viết báo cáo:
Số trang:
Tóm tắt:
Tổng quan về công trình bảo vệ mái đê và phương pháp tính toán độ bền. Xác định các lực tác dụng lên mái đê. Tính toán độ bền tấm bê tông mảng theo phương pháp phần tử hữu hạn. Ứng dụng một số tính toán kè gia cố mái đê Cát Hải - Hải Phòng.
Từ khoá:
Gia cố mái đê; Đê biển; Kè biển; Kết cấu bê tông; Bê tông mảng mềm
Nơi lưu trữ:
Phòng Sau Đại học.2.SDH/LA 00498

Quản trị hệ thống tra cứu

 
 

DỮ LIỆU CÁC TRƯỜNG, VIỆN