Các lĩnh vực

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến:  46
Hôm nay:  44
Tổng truy cập:  234,721

TỔ CHỨC KH&CN THUỘC SỞ

Chi tiết đề tài kết quả nghiên cứu

T.viên mạng lưới:
Đại học y Dược Hải Phòng
Tên báo cáo:
Thực trạng và một số yếu tố liên quan tới bệnh trĩ của thuyền viên vận tải viễn dương đến khám tại Viện y học biển năm 2018
Cơ quan chủ trì:
Trường Đại học Y - Dược Hải Phòng
Cơ quan chủ quản:
Bộ Y tế
Cấp quản lý đề tài:
N/A
Chủ nhiệm đề tài:
Nguyễn Thị Nguyên
Lĩnh vực quản lý:
Khoa học y dược
Thời gian bắt đầu:
01/01/2018
Thời gian kết thúc:
Năm viết báo cáo:
2018
Nơi viết báo cáo:
Hải Phòng
Số trang:
64
Tóm tắt:
Mô tả thực trạng bệnh trĩ ở thuyền viên vận tải viễn dương đến khám sức khỏe tại Viện y học biển năm 2018; Xác định một số yếu tố liên quan đến bệnh trĩ ở thuyền viên vận tải viễn dương.
Từ khoá:
Y học biển
Nơi lưu trữ:
DHYD-LV/2018-00374

Quản trị hệ thống tra cứu

 
 

DỮ LIỆU CÁC TRƯỜNG, VIỆN