Các lĩnh vực

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến:  10166
Hôm nay:  19665
Tổng truy cập:  3,474,035

TỔ CHỨC KH&CN THUỘC SỞ

Chi tiết đề tài kết quả nghiên cứu

T.viên mạng lưới:
Viện nghiên cứu Hải Sản
Tên báo cáo:
Tư vấn xây dựng Đề án chuyển đổi nghề khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025
Cơ quan chủ trì:
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan chủ quản:
Bộ NN & PTNT
Cấp quản lý đề tài:
Tỉnh, thành phố
Chủ nhiệm đề tài:
Phan Đăng Liêm
Lĩnh vực quản lý:
Khoa học nông nghiệp
Thời gian bắt đầu:
11/02/2020
Thời gian kết thúc:
02/02/2022
Năm viết báo cáo:
2021
Nơi viết báo cáo:
Viện nghiên cứu Hải sản
Số trang:
33
Tóm tắt:
mục tiêu: “Xác định cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học và thực tiễn, đề xuất giải pháp phát triển nuôi trồng thủy hải sản trên vùng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”, nhiệm vụ đã đặt ra 4 nội dung nghiên cứu cần thực hiện đó là: 1) Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và hiện trạng các nghề khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 2) Điều tra, đánh giá hiện trạng nguồn lợi thủy sản tại các vùng biển (vùng bờ, vùng lộng) của thành phố Hải Phòng; 3) Nghiên cứu đề xuất cấp phép hạn ngạch khai thác vùng lộng, vùng bờ và giải pháp sắp xếp lại cơ cấu tàu thuyền, cơ cấu nghề khai thác phù hợp với trữ lượng nguồn lợi hải sản ở biển ven bờ, vùng lộng của thành phố Hải Phòng; 4) Nghiên cứu đề xuất các giải pháp về tổ chức, quản lý, cơ chế, chính sách phát triển đội tàu khai thác ở vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Hải Phòng theo hướng bền vững phù hợp với trữ lượng nguồn lợi hải sản và 5) Xây dựng và hoàn thiện “Đề án Chuyển đổi nghề khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025”. Kết quả nghiên cứu đã đánh giá được điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và thực trạng nguồn lợi, khai thác thủy sản tại thành phố Hải Phòng; Xây dựng được quan điểm, mục tiêu, nội dung, kế hoạch và tổ chức thực hiện đề án chuyển đổi nghề cho ngư dân. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp quản lý, triển khai thực hiện đề án, góp phần phát triển bền vững nghề cá Hải Phòng
Từ khoá:
khai thác thủy sản
Nơi lưu trữ:
Viện nghiên cứu Hải sản

Quản trị hệ thống tra cứu

 
 

DỮ LIỆU CÁC TRƯỜNG, VIỆN