Xem nhiều nhất

Chuyên mục KHCN và cuộc sống trên truyền hình > Bảo hộ nhãn hiệu – Cơ hội cho hàng chục làng nghề đặc sản Hải Phòng

Bảo hộ nhãn hiệu – Cơ hội cho hàng chục làng nghề đặc sản Hải Phòng (27/08/2014)
Thể loại : Phim

Thực trạng quá ít sản phẩm được bảo hộ nhãn hiệu ở Hải Phòng: Rượu Tú Sơn – Kiến Thụy, chiếu cói Lật Dương – Tiên Lãng, bánh đa Kinh Giao – An Dương, bánh đa Lạng Côn – Kiến Thụy.. Hiện nay nhận thức về bảo hộ nhãn hiệu với các làng nghề còn nhiều hạn chế do nhiều nguyên nhân. Thực hiện “Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thành phố Hải Phòng đến năm 2020”, Sở KHCN sẽ tiến hành việc triển khai đồng loạt việc đăng ký bảo hộ cho các sản phẩm này trên cơ sở tham khảo ý kiến của chính các làng nghề.

Lượt xem : 922
+ Xem nhanh hơn với trình duyệt Firefox + Chrome
Bình luận về Phim Bảo hộ nhãn hiệu – Cơ hội cho hàng chục làng nghề đặc sản Hải Phòng

Bạn đã xem chưa