Xem nhiều nhất

Chuyên mục KHCN và cuộc sống trên truyền hình > Bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025

Bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025 (30/09/2021)
Thể loại : Phim

Đầu tiên là mục Click với những thông tin công nghệ đáng chú ý trong tuần qua. Tiếp theo, mục “Ứng dụng” sẽ đề cập tới vấn đề “Bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025”.

Lượt xem : 191
+ Xem nhanh hơn với trình duyệt Firefox + Chrome
Bình luận về Phim Bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025

Bạn đã xem chưa