Xem nhiều nhất

Chuyên mục KHCN và cuộc sống trên truyền hình > Bảo tồn và phát triển giống gà Liên Minh

Bảo tồn và phát triển giống gà Liên Minh (30/09/2021)
Thể loại : Phim

Nghiên cứu, bảo tồn và phát triển nguồn gen không chỉ đáp ứng tốt việc nghiên cứu khoa học mà còn mang lại nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Tại thành phố Hải Phòng, với sự vào cuộc tích cực của Sở Khoa học và công nghệ cùng với các đơn vị liên quan, giống gà Liên Minh từ mức độ đe dọa nguy hiểm về tình trạng nguồn gen nay đã được bảo tồn, khai thác và phát triển hiệu quả, trở thành sản phẩm đặc hữu của địa phương.

Lượt xem : 184
+ Xem nhanh hơn với trình duyệt Firefox + Chrome
Bình luận về Phim Bảo tồn và phát triển giống gà Liên Minh

Bạn đã xem chưa