Xem nhiều nhất

Trồng trọt > Biện pháp chăm sóc để cây vải sớm ra hoa đúng vụ, không ra lộc

Biện pháp chăm sóc để cây vải sớm ra hoa đúng vụ, không ra lộc (20/07/2020)
Thể loại : Phim

Hướng dẫn biện pháp chăm sóc để cây vải sớm ra hoa đúng vụ, không ra lộc: tháng 2 dương lịch cần giữ cho rễ khô, không bị tác động của nước mưa, cuối tháng 1 cần bón phân BPK cho cây, khoanh cành, khoanh gốc để kích thích phân hóa mầm hoa

Lượt xem : 119
+ Xem nhanh hơn với trình duyệt Firefox + Chrome
Bình luận về Phim Biện pháp chăm sóc để cây vải sớm ra hoa đúng vụ, không ra lộc

Bạn đã xem chưa