Xem nhiều nhất

Công nghiệp, Công nghệ cao, Xây dựng và Giao thông > Cách Mạng công nghiệp 4.0 làm thay đổi cuộc sống

Cách Mạng công nghiệp 4.0 làm thay đổi cuộc sống (17/07/2020)
Thể loại : Phim

Tìm hiểu về cuộc Cách Mạng công nghiệp lần thứ 4: Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là gì và nó sẽ tác động như thế nào đến nền kinh tế, việc làm cũng như từng đời sống của người dân Việt Nam.

Lượt xem : 154
+ Xem nhanh hơn với trình duyệt Firefox + Chrome
Bình luận về Phim Cách Mạng công nghiệp 4.0 làm thay đổi cuộc sống

Bạn đã xem chưa