Xem nhiều nhất

Chuyên mục KHCN và cuộc sống trên truyền hình > Chương trình tăng cường tiềm lực KH&CN Hải Phòng 3 năm nhìn lại

Chương trình tăng cường tiềm lực KH&CN Hải Phòng 3 năm nhìn lại (23/09/2016)
Thể loại : Phim

Chương trình tăng cường tiềm lực KH&CN Hải Phòng 3 năm nhìn lại, đến nay về cơ bản được thực hiện trên các mặt và đúng định hướng. Trong giai đoạn 2013-2015, 4 nhiệm vụ chính Chương trình bám sát định hướng mục tiêu của chương trình trên các mảng nội dung về : Nhân lực KH&CN của thành phố, các tổ chức KH&CN công lập trọng điểm, phát triển thông tin KH&CN, tài chính cho hoạt động KH&CN.

Lượt xem : 379
+ Xem nhanh hơn với trình duyệt Firefox + Chrome
Bình luận về Phim Chương trình tăng cường tiềm lực KH&CN Hải Phòng 3 năm nhìn lại

Bạn đã xem chưa