Xem nhiều nhất

Công nghiệp, Công nghệ cao, Xây dựng và Giao thông > Công nghệ xử lý chất thải điện tử

Công nghệ xử lý chất thải điện tử (17/07/2020)
Thể loại : Phim

Tìm hiểu về thực trạng chất thải điện tử đang tăng gấp bội  mỗi năm và nỗ lực của các nhà khoa học Việt Nam trong nghiên cứu công nghệ xử lý chất thải điện tử với mục tiêu không để chất thải điện tử là gánh nặng cho môi trường

Lượt xem : 129
+ Xem nhanh hơn với trình duyệt Firefox + Chrome
Bình luận về Phim Công nghệ xử lý chất thải điện tử

Bạn đã xem chưa