Xem nhiều nhất

Công nghiệp, Công nghệ cao, Xây dựng và Giao thông > Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (20/07/2020)
Thể loại : Phim

Tìm hiểu thông tin về cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0: thế nào là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, những tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với thế giới và Việt Nam.

Lượt xem : 210
+ Xem nhanh hơn với trình duyệt Firefox + Chrome
Bình luận về Phim Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Bạn đã xem chưa