Xem nhiều nhất

Chuyên mục KHCN và cuộc sống trên truyền hình > Dự án, sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiêu biểu của Hải Phòng

Dự án, sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiêu biểu của Hải Phòng (27/11/2017)
Thể loại : Phim

Clib giới thiệu 7 dự án, sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiêu biểu của Hải Phòng

Lượt xem : 582
+ Xem nhanh hơn với trình duyệt Firefox + Chrome
Bình luận về Phim Dự án, sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiêu biểu của Hải Phòng

Bạn đã xem chưa