Xem nhiều nhất

Chuyên mục KHCN và cuộc sống trên truyền hình > Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm và Giải thưởng Thành phố về KH&CN (Phần 1)

Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm và Giải thưởng Thành phố về KH&CN (Phần 1) (27/03/2017)
Thể loại : Phim

Năm 2016, có 6 công trình được Chủ tịch UBND thành phố quyết định tặng Giải thưởng thuộc 3 lĩnh vực (Y tế: 3 công trình; Thủy sản: 2 công trình; Nông nghiệp: 1 công trình).Các công trình này là sản phẩm phẩm khoa học của 1 trường đại học (Đại học Y dược Hải Phòng), 2 tổ chức KH&CN Trung ương (Viện Nghiên cứu hải sản, Viện Y học biển), 1 tổ chức KH&CN địa phương (Trung tâm Khuyến nông – khuyến ngư) và 1 doanh nghiệp KH&CN (Công ty Cổ phần Y dược Khánh Thiện).

Lượt xem : 413
+ Xem nhanh hơn với trình duyệt Firefox + Chrome
Bình luận về Phim Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm và Giải thưởng Thành phố về KH&CN (Phần 1)

Bạn đã xem chưa