Xem nhiều nhất

Chuyên mục KHCN và cuộc sống trên truyền hình > Giới thiệu về “Nghiên cứu mô hình bệnh tật người cao tuổi tại Hải Phòng, các yếu tố liên quan và đề xuất giải pháp can thiệp”

Giới thiệu về “Nghiên cứu mô hình bệnh tật người cao tuổi tại Hải Phòng, các yếu tố liên quan và đề xuất giải pháp can thiệp” (14/05/2021)
Thể loại : Phim

Đầu tiên là mục Click với những thông tin công nghệ đáng chú ý trong tuần qua. Tiếp theo, mục “ứng dụng” sẽ giới thiệu về “Nghiên cứu mô hình bệnh tật người cao tuổi tại Hải Phòng, các yếu tố liên quan và đề xuất giải pháp can thiệp”.

Lượt xem : 165
+ Xem nhanh hơn với trình duyệt Firefox + Chrome
Bình luận về Phim Giới thiệu về “Nghiên cứu mô hình bệnh tật người cao tuổi tại Hải Phòng, các yếu tố liên quan và đề xuất giải pháp can thiệp”

Bạn đã xem chưa