Xem nhiều nhất

Trồng trọt > Hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch và bảo quản giống lạc cho vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch và bảo quản giống lạc cho vùng duyên hải Nam Trung Bộ (27/05/2019)
Thể loại : Phim

Hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch và bảo quản giống lạc cho vùng duyên hải Nam Trung Bộ, cần lưu ý: thời vụ trồng, yêu cầu về đất, kỹ thuật làm đất, mật độ và khoảng cách, phân bón, phát hiện và biện pháp phòng trừ sâu bệnh, độ chín và thời điểm thu hoạch lạc,…

Lượt xem : 179
+ Xem nhanh hơn với trình duyệt Firefox + Chrome
Bình luận về Phim Hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch và bảo quản giống lạc cho vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Bạn đã xem chưa