Xem nhiều nhất

Chăn nuôi > Hướng dẫn kỹ thuật xử lý môi trường chăn nuôi

Hướng dẫn kỹ thuật xử lý môi trường chăn nuôi (23/02/2016)
Thể loại : Phim

Hướng dẫn bà con kỹ thuật xử lý môi trường chăn nuôi: tìm hiểu nguồn gây ô nhiễm trong chăn nuôi, cách sử dụng chế phẩm vi sinh và đệm lót sinh học để làm sạch  và xử lý môi trường chăn nuôi mang tính bền vững, xây hầm biogas

Lượt xem : 936
+ Xem nhanh hơn với trình duyệt Firefox + Chrome
Bình luận về Phim Hướng dẫn kỹ thuật xử lý môi trường chăn nuôi

Bạn đã xem chưa