Xem nhiều nhất

Chuyên mục KHCN và cuộc sống trên truyền hình > Kết quả hoạt động Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013-2015

Kết quả hoạt động Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013-2015 (28/06/2016)
Thể loại : Phim

Khái quát sự cần thiết của Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thành phố Hải Phòng. Nhiệm vụ chính của Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ được chia thành 3 nhiệm vụ chính. Vai trò của Sở KH&CN trong Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí thuệ thành phố Hải Phòng.

Lượt xem : 482
+ Xem nhanh hơn với trình duyệt Firefox + Chrome
Bình luận về Phim Kết quả hoạt động Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013-2015

Bạn đã xem chưa