Xem nhiều nhất

Chuyên mục KHCN và cuộc sống trên truyền hình > Khoa học công nghệ góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng

Khoa học công nghệ góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng (05/05/2022)
Thể loại : Phim

Nhìn lại những kết quả đạt được của ngành khoa học và công nghệ đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng. Ngành Khoa học và công nghệ đã có những đóng góp thiết thực trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng phát triển thành phố trở thành đô thị thông minh, hiện đại, tìm giải pháp đưa Hải Phòng trở thành trung tâm dịch vụ logistics tầm cỡ khu vực và quốc tế

Lượt xem : 336
+ Xem nhanh hơn với trình duyệt Firefox + Chrome
Bình luận về Phim Khoa học công nghệ góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng

Bạn đã xem chưa