Xem nhiều nhất

Chuyên mục KHCN và cuộc sống trên truyền hình > Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giải quyết các vấn đề của đời sống xã hội

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giải quyết các vấn đề của đời sống xã hội (30/09/2021)
Thể loại : Phim

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo luôn gắn với việc giải quyết các vấn đề đặt ra của đời sống xã hội. Điều đó tạo nên giá trị cho doanh nghiệp và cơ hội cho người khởi nghiệp. Và các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được UBND thành phố Hải Phòng đưa vào danh mục hỗ trợ trong năm 2021 cũng chứa đựng những yếu tố như vậy. Trong chương trình này tìm hiểu về những vấn đề mà các dự án này có thể giải quyết.

Lượt xem : 333
+ Xem nhanh hơn với trình duyệt Firefox + Chrome
Bình luận về Phim Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giải quyết các vấn đề của đời sống xã hội

Bạn đã xem chưa