Xem nhiều nhất

Chuyên mục KHCN và cuộc sống trên truyền hình > Kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng, trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường Hải Phòng

Kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng, trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường Hải Phòng (04/12/2019)
Thể loại : Phim

Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng hàng hóa lưu thông trên địa bàn thành phố, trong thời gian qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải phòng đã tiến hành Kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng, trang sức, mỹ nghệ. Đợt kiểm tra đã ghi nhận những kết quả tích cực.

Lượt xem : 180
+ Xem nhanh hơn với trình duyệt Firefox + Chrome
Bình luận về Phim Kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng, trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường Hải Phòng

Bạn đã xem chưa