Xem nhiều nhất

Chăn nuôi > Kinh nghiệm chăm sóc chim trĩ giai đoạn thay lông

Kinh nghiệm chăm sóc chim trĩ giai đoạn thay lông (27/11/2019)
Thể loại : Phim

Chim trĩ giai đoạn thay lông bắt đầu từ tháng thứ 3, đến tháng thứ 6 là quá trình thay lông hoàn thiện. Thời kỳ này, chim trĩ cần chế độ chăm sóc đặc biệt.

Lượt xem : 171
+ Xem nhanh hơn với trình duyệt Firefox + Chrome
Bình luận về Phim Kinh nghiệm chăm sóc chim trĩ giai đoạn thay lông

Bạn đã xem chưa