Xem nhiều nhất

Chăn nuôi > Kỹ thuật nuôi ong nội địa

Kỹ thuật nuôi ong nội địa (28/05/2019)
Thể loại : Phim

Giới thiệu mô hình nuôi ong mật theo chuẩn VietGap đơn giản cần lưu ý: đặc điểm sinh vật học của ong mật nội địa, lựa chọn địa điểm nuôi ong nội địa, chuẩn bị các dụng cụ cần thiết khi nuôi ong mật nội địa, cách sắp đặt đàn ong trong trại, quản lý giống ong nội địa, chăm sóc đàn ong mật nội địa,…

Lượt xem : 267
+ Xem nhanh hơn với trình duyệt Firefox + Chrome
Bình luận về Phim Kỹ thuật nuôi ong nội địa

Bạn đã xem chưa