Xem nhiều nhất

Nông - Lâm - Ngư nghiệp khác > Kỹ thuật nuôi thương phẩm cá rô đồng

Kỹ thuật nuôi thương phẩm cá rô đồng (10/02/2015)
Thể loại : Phim

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá rô đồng: tuyển lựa giống, chuẩn bị và cải tạo ao, thả cá, cho ăn đúng giờ, theo dõi phòng bệnh ...

Lượt xem : 906
+ Xem nhanh hơn với trình duyệt Firefox + Chrome
Bình luận về Phim Kỹ thuật nuôi thương phẩm cá rô đồng

Bạn đã xem chưa