Xem nhiều nhất

Thủy - Hải sản > Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh

Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh (16/12/2013)
Thể loại : Phim

Tóm tắt:

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nuôi tôm càng xanh giai đoạn từ tôm giống lên tôm thịt. Một số chú ý trong quá trình ương tôm giống, chuẩn bị ao nuôi, tiêu chuẩn để có tôm giống tốt.

Lượt xem : 1714
+ Xem nhanh hơn với trình duyệt Firefox + Chrome
Bình luận về Phim Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh

Bạn đã xem chưa