Xem nhiều nhất

Công nghiệp, Công nghệ cao, Xây dựng và Giao thông > Máy trạm - Work Station và ứng dụng

Máy trạm - Work Station và ứng dụng (04/12/2013)
Thể loại : Phim

Tóm tắt:

Tìm hiểu về máy trạm, work station và những tác vụ chuyên nghiệp. Sức mạnh của máy trạm với những ứng dụng trong đồ họa, kỹ xảo điện ảnh, y tế, mô phỏng và trong sản xuất âm nhạc.

Lượt xem : 760
+ Xem nhanh hơn với trình duyệt Firefox + Chrome
Bình luận về Phim Máy trạm - Work Station và ứng dụng

Bạn đã xem chưa