Xem nhiều nhất

Nông - Lâm - Ngư nghiệp khác > Mô hình nuôi giun đất thâm canh

Mô hình nuôi giun đất thâm canh (10/02/2015)
Thể loại : Phim

Giới thiệu và chia sẻ những kinh nghiệm trong việc chăn nuôi của mô hình nuôi giun đất thâm canh khâu: vận chuyển giống đúng kỹ thuật, chọn lọc con giống, tập huấn kỹ thuật, kiểm tra thức ăn, độ ẩm, biện pháp phòng chống thiên địch…

Lượt xem : 1467
+ Xem nhanh hơn với trình duyệt Firefox + Chrome
Bình luận về Phim Mô hình nuôi giun đất thâm canh

Bạn đã xem chưa