Xem nhiều nhất

Chuyên mục KHCN và cuộc sống trên truyền hình > Nâng cao hiệu quả của ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn - Phần 2

Nâng cao hiệu quả của ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn - Phần 2 (17/03/2016)
Thể loại : Phim

Tóm tắt: Nâng cao hiệu quả của ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn  thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ góp phần phát triển kinh tế thành phố Hải Phòng. Hầu hết các sản phẩm khoa học trên các lĩnh vực: nông nghiệp, thủy sản, môi trường, công nghiệp – giao thông đô thị, xã hội đã và đang được ứng dụng trong thực tế mang lại hiệu quả thiết thực cho việc nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

Lượt xem : 599
+ Xem nhanh hơn với trình duyệt Firefox + Chrome
Bình luận về Phim Nâng cao hiệu quả của ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn - Phần 2

Bạn đã xem chưa