Xem nhiều nhất

Công nghiệp, Công nghệ cao, Xây dựng và Giao thông > Nghề đan ghế nhựa giả mây

Nghề đan ghế nhựa giả mây (20/07/2020)
Thể loại : Phim

Giới thiệu về nghề đan ghế nhựa giả mây thủ công đang phát triển trên thị trường. Hướng dẫn cách tạo sản phẩm ghế nhựa giả mây: tạo khung sắt, cuốn lót, đan dây, hoàn thiện sản phẩm.

Lượt xem : 139
+ Xem nhanh hơn với trình duyệt Firefox + Chrome
Bình luận về Phim Nghề đan ghế nhựa giả mây

Bạn đã xem chưa