Xem nhiều nhất

Chuyên mục KHCN và cuộc sống trên truyền hình > Nghị quyết 08 và vấn đề chuyển hóa công nghệ

Nghị quyết 08 và vấn đề chuyển hóa công nghệ (29/08/2014)
Thể loại : Phim

Mục đích và vai trò của chuyển hoá thành quả KH&CN đối với sự phát triển KH&CN và nền cả kinh tế. Những khó khăn trong quá trình chuyển hóa thành quả KHCN.Định hướng và giải pháp phát triển hoạt động chuyển hóa KH&CN

Lượt xem : 658
+ Xem nhanh hơn với trình duyệt Firefox + Chrome
Bình luận về Phim Nghị quyết 08 và vấn đề chuyển hóa công nghệ

Bạn đã xem chưa